menu dblex
avge betänkande om
verb
bedöma

Alla synonymer går att klicka på.