menu dblex
avgå från
verb
frånträda

Alla synonymer går att klicka på.