menu dblex
avgäld
substantiv
ränta
arrende
avkastning
avgift
tribut

Alla synonymer går att klicka på.