menu dblex
avdelat utrymme
substantiv
avbalkning

Alla synonymer går att klicka på.