menu dblex
av nödtvång
fras
nödtvungen

Alla synonymer går att klicka på.