menu dblex
av medfödd natur
fras
av födsel och ohejdad vana

Alla synonymer går att klicka på.