menu dblex
augment
substantiv
tillsats
tillägg
påbyggnad
tillökning

Alla synonymer går att klicka på.