menu dblex
assimilera sig med
verb
sammansmälta med
införliva sig med

Alla synonymer går att klicka på.