menu dblex
arrendera
verb
uthyra
förpakta
upplåta
utarrendera

Alla synonymer går att klicka på.