menu dblex
armékår
substantiv
kår

Alla synonymer går att klicka på.