menu dblex
arbetsmängd
substantiv
energi

Alla synonymer går att klicka på.