menu dblex
arbetsfördelning
substantiv
fördelning
organisation
planering
systematisering
uppläggning
I uttryck
genomföra sträng arbetsfördelning

Alla synonymer går att klicka på.