menu dblex
arbetsför
adjektiv
återställd
frisk
arbetsduglig
arbetsförmögen
frisk och kry
förvärvsduglig
I uttryck
partiellt arbetsför

Alla synonymer går att klicka på.