menu dblex
arbetsduglig
adjektiv
arbetsför

Alla synonymer går att klicka på.