menu dblex
arbeta mot
verb
motarbeta
motsätta sig

Alla synonymer går att klicka på.