menu dblex
aplomb
substantiv
eftertryck
kläm
emfas
kraft
säkerhet i uppträdandet
säkerhet
självförtroende
pondus

Alla synonymer går att klicka på.