menu dblex
användbarhet
substantiv
gagn
nytta
tillämpning

Alla synonymer går att klicka på.