menu dblex
använda stomp
verb
stompera

Alla synonymer går att klicka på.