menu dblex
använda sig av
verb
tillgripa

Alla synonymer går att klicka på.