menu dblex
använda kosmetika
verb
måla

Alla synonymer går att klicka på.