menu dblex
antvarda
verb
överlämna
överantvarda
anförtro
utlämna

Alla synonymer går att klicka på.