menu dblex
anträda
verb
begynna
börja
starta
företa
ge sig av på
ge sig i väg på
I uttryck
anträda återtåg

Alla synonymer går att klicka på.