menu dblex
antipatisk
adjektiv
motbjudande
fientlig
förhatlig
obehaglig
avskyvärd
vidrig
vedervärdig
osympatisk
frånstötande
misshaglig
okär

Alla synonymer går att klicka på.