menu dblex
antagbar
adjektiv
acceptabel
godtagbar
skaplig
önskvärd
passande

Alla synonymer går att klicka på.