menu dblex
ansvara för
verb
tillförsäkra
lova
borga för
försäkra
garantera
gå i borgen för
stå för
åta sig

Alla synonymer går att klicka på.