menu dblex
anstorma
verb
bestorma
ansätta
anfalla
storma an
angripa
rusa till

Alla synonymer går att klicka på.