menu dblex
anställa skada
verb
tillfoga

Alla synonymer går att klicka på.