menu dblex
anslagsbelopp
substantiv
anslag

Alla synonymer går att klicka på.