menu dblex
anlägga mask
verb
förställa sig

Alla synonymer går att klicka på.