menu dblex
anlägga förband
verb
linda

Alla synonymer går att klicka på.