menu dblex
anknytning
substantiv
anslutning
förbindelse
samband
association
beröring
I uttryck
ha anknytning till
med anknytning till

Alla synonymer går att klicka på.