menu dblex
angelägenhet
substantiv
vikt
betydelse
behövlighet
ärende
sak
göromål
fråga
spörsmål
affär
förehavande
intresse
I uttryck
viktig angelägenhet
väsentlig angelägenhet

Alla synonymer går att klicka på.