menu dblex
anföra som skäl
verb
skylla på

Alla synonymer går att klicka på.