menu dblex
anföra jäv mot
verb
jäva

Alla synonymer går att klicka på.