menu dblex
anföra annan mening
verb
bemöta

Alla synonymer går att klicka på.