menu dblex
andlig fader
substantiv
upphovsman
initiativtagare

Alla synonymer går att klicka på.