menu dblex
andlig överlägsenhet
substantiv
snille

Alla synonymer går att klicka på.