menu dblex
amma
substantiv
barnsköterska
dadda
amma
verb
föda
dia
fostra
nära
dägga
ge di

Alla synonymer går att klicka på.