menu dblex
alstring
substantiv
produktion
avkastning
författarskap
framställning
produkter
alster
avlelse
producerande
uppkomst

Alla synonymer går att klicka på.