menu dblex
allvarstung
adjektiv
sträng
allvarlig

Alla synonymer går att klicka på.