menu dblex
allvarsdiger
adjektiv
allvarlig

Alla synonymer går att klicka på.