menu dblex
alltjämt gälla
fras
stå vid makt

Alla synonymer går att klicka på.