menu dblex
alltid slå på samma sträng
fras
ständigt upprepa samma sak

Alla synonymer går att klicka på.