menu dblex
alltid densamme
fras
oföränderlig

Alla synonymer går att klicka på.