menu dblex
alltför dyrköpt seger
substantiv
pyrrhusseger

Alla synonymer går att klicka på.