menu dblex
allt går sin gilla gång
verb
det knallar och går

Alla synonymer går att klicka på.