menu dblex
allomfattande
adjektiv
universell
världsfamnande
global
total
allmän
katolsk
allsidig
encyklopedisk
fullständig
oinskränkt
universal-

Alla synonymer går att klicka på.