menu dblex
allmosa
substantiv
skärv
gåva
bidrag
slant
tribut
offergåva
dusör
skänk
nådegåva
Se även
allmosor

Alla synonymer går att klicka på.