menu dblex
allmängiltig
adjektiv
generell
allmän
universell
vanlig
absolut
allmänt tillämplig
objektiv
typisk
I uttryck
göra allmängiltig

Alla synonymer går att klicka på.