menu dblex
aldrig sviktande
adjektiv
outtröttlig
ståndaktig

Alla synonymer går att klicka på.